Trang chủ > Dịch vụ và khuyễn mại

Tư vấn thiết kế hệ thống lạnh

 1.Môi chất lạnh

Thiết kế hoàn chỉnh với môi chất lạnh là R404, R407 hoặc R22

2.Máy nén lạnh:

 Sử dụng máy nén lạnh của các hãng chế tạo như máy nén copeland
 máy nổi tiếng trên thế giới như MANEUROP  (Japan), TECUMSEH  -  COPELAND (USA), 
 Máy nén sử dụng là máy nén piston 1 cấp
 hoặc 2 cấp hoặc máy nén trục vit 1 cấp hoặc 2 cấp .

3.Thiết bị ngưng tụ

 Thiết bị ngưng tụ dùng trong hệ thống có 2 loại :

 Kiểu ngưng bay hơi do các hãng nổi tiếng trên thế giới sản xuất như EVAPCO (USA)

Thiết bị ngưng tụ kiểu ống chùm như THERMOKEY (Italy)

4.  Bình áp lực:

  Bình áp lực trong hệ thống (bình chứa cao áp , bình chứa thấp áp , bình tách lỏng, bình tách dầu tự động
 hoặc không tự động, bình tách lỏng, bình tập trung dầu...)được thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn an toàn do
 Chính Phủ qui định.

5.  Dàn lạnh

 Kho lanh, tủ đông gió và hầm đông gió
 Sử dụng phù hợp với môi chất lạnh
 là R404, 407 hoặc R22.
 Dàn lạnh nhập khẩu

 6.  Tủ đông gió hoặc hầm đông gió

 Thiết kế phù hợp với môi chất lạnh là R717 hoặc R22.
 Thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn HACCAP .
 Thiết hợp phù hợp cho việc cấp dịch bằng bơm
 hoặc cấp dịch bằng van tiết lưu tự động.
 
7.Tủ điện động lực và điều khiển

Do Thịnh Khôi thiết kế, lắp đặt hoàn chỉnh và đảm bảo các yếu tố sau:

các thiết bị của các hãng nổi tiếng sản xuất như FUJI (Japan), MITSUBISHI (Japan), SIMEN
(EU), LG (KOREA)
Tự động bảo vệ khi mất pha.
Tự động đóng ngắt theo chương trình riêng.
Mỗi một motor điện dùng riêng biệt một khởi động từ.
Thể hiện toàn bộ trạng thái làm việc của các motor hoặc các thiết bị điều khiển (hoạt động, sự cố, quá tải, quá nhiệt). 

 

 


Quay lại