Trang chủ > Giới thiệu

Công ty Viessmann Kältetechnik

Có một lý do tại sao chúng ta chọn
công ty dẫn đầu thị trường
công ty hàng đầu thị trường châu Âu, Viessmann Kältetechnik AG ngày nay là nhà sản xuất lớn phòng lạnh thương mại và công nghiệp. Đổi mới thông minh không chỉ chuyên môn hóa thị trường công nghệ làm lạnh, và cũng cung cấp các giải pháp thiết lập xu hướng cho ngay cả những ứng dụng riêng biệt nhất, do đó đáng tiêu chuẩn công nghệ cao của công ty. Với hơn 400 nhân viên làm viẹc , chúng tôi đảm bảo rằng các nhà máy sản xuất  các sản phẩm dành cho các lĩnh vực ứng dụng đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất, chẳng hạn như thực phẩm, ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm và khách sạn... an toàn vệ sinh chủ yếu đóng vai trò quan trọng trong việc này. một trong năm công ty lớn nhất trong lĩnh vực phòng lạnh, Viessmann đã phá vỡ tiêu chuẩn về vệ sinh khi phát triển một lớp phủ bột kháng khuẩn độc đáo (SilverProtec ®), được sử dụng lần đầu tiên như là tiêu chuẩn cho tất cả các phòng lạnh Viessmann phòng đông lạnh, ngăn ngừa tối đa sự phát triển của vi sinh vật có hại.


Quay lại